W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Rolanda Wrzeciono, zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne Grupy Zakupowej Energia Gaz, które odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r...
W dniach 7-8 marca 2020 roku odbędzie się w Warszawie Jubileuszowa X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy „Pediatria jakiej nie znacie”, na którą mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić. Dziecko...
Szanowni Państwo Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 13.01.2020. Częstochowa,...
Organizatorem jest wydawca "Pulsu Biznesu", forum zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem konferencji jest edukacja w zakresie badań i...
26 lipca Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król podpisał umowę  na utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Koszt cały inwestycji to ponad 3,5 mln...
Celem projektu ClusterFY jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych. https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/...
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli”. Szansę na otrzymanie dofinansowania na działania obywatelskie i społeczne mają organizacje pozarządowe, samorządy oraz instytucje...
Ruszył nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla niepełnosprawnych i innych osób o szczególnych potrzebach. Jest to element realizacji „Programu rządowego Dostępność Plus 2018 – 25”. https://www.gov.pl/web/zdrowie/...
Dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia chorzy cierpiący na pęcherzowe oddzielenie naskórka (EB), a także pacjenci zmagający się z chorobą Fabry'ego, otrzymają oczekiwaną pomoc. To przełom w walce z tymi bardzo dolegliwymi schorzeniami.  https...
Uprzejmie informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020. Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: https://scp-...

Strony